Profit k-control – utvärdera helheten

Tjänsten för dig som vill utvärdera den totala kundupplevelsen. Genom informella och oanmälda besök från våra erfarna konsulter får du som ansvarig svar på om det sker oegentligheter i den dagliga driften.

Du bestämmer själv vad vi ska fokusera på i våra anonyma kontroller – servicenivå, kassahantering eller atmosfär. Eller samtliga faktorer. Våra konsulter kontrollerar exempelvis om det förekommer misstänksam registrering i kassan, kvittohantering, kontanthantering, om varor registreras på rätt sätt i POS-systemet, övertappning, väntetid, bemötande, kvalité på beställningen och mycket mer.

Det här kontrolleras

  • Servicenivå
  • Servering vid bordet
  • Servering från baren
  • POS- och kontanthantering
  • Den skräddarsydda kontrollen analyseras och sammanfattas sedan i en noggrann rapport

Börja spara pengar redan idag

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa just er verksamhet.